Продажби с отложен платеж

Днешните икономически реалности са такива, че  много фирми предлагат на своите клиенти или пък ползват от своите доставчици възможността за отсрочено плащане. Отсрочката на плащане позволява на клиента, от една […]