Провери информацията!

Интернет несъмнено има мооого предимства, но един от най-големите недостатъци е боравеното с информация. Опцията всеки да може да публикува всичко е колкото добре за гражданското общество, толкова и пагубна […]

Съвети за интервю за работа /за счетоводители/

Попаднах на нещо интересно. Това е видео на Пол Венейбълс, директор на световно известената фирма Hays, който предлага съвет към колегите счетоводители как да се представят добре на интервю за […]