Мястото на счетоводителя в една фирма

Всеки човек с минимални икономически познания или логическо мислене би трябвало да знае, че на признак големина фирмите се делят най-общо казано на микропредприятия, малки, средни и големи предприятия. Колкото […]