Отчитане на трудовите ресурси – дефиниция и разяснения

Отчитането на трудовите ресурси (human resource accounting или HRA) е процес по назначението, бюджетирането и следенето на разходите за човешки ресурси в една организация, включително заплатите и разноските по обучения. […]