Стартъпите и счетоводството

За хората, които не се занимават със счетоводство, споменаването му вероятно звучи като нещо сложно и неразбираемо, а за младите предприемачи чувството може да е дори плашещо. Все пак лошото водене на счетоводство може в краткосрочен план да попречи на реализирането на проект, а и ще навреди в дългосрочен – при данъчен одит например.

Създавайки стартъп компания, трябва да се подготвите да положите основи в много различни области от бизнеса, една от които е счетоводството. След като сте се запознали с него до такава степен, че да го разбирате, създайте си навик да преглеждате периодично счетоводните книги по същия начин, по който си проверявате имейла всяка сутрин. На какъв период ще го правите зависи изцяло от вас, но нека е поне веднъж месечно.

Im-new-to-all-thisСчетоводната терминология е доста пространна, но ще трябва да свикнете с нея или поне с по-важните понятия като главна счетоводна книга, сметкоплан, активи, пасиви, наличните парични средства в брой, текуща отчетност, финансови инвестиции, салдо и т.н.

Ако прекарате достатъчно време, опитвайки се да разрешите някой счетоводен проблем, най-вероятно ще се справите с него, но като стартиращ предприемач имате бизнес за управляване. Затова разчитайте и на професионална помощ и търсете съвети от вещи лица. Така много ще улесните работата си. Довереният счетоводител е важен фактор в една стартираща фирма, той дори може да ви даде насоки за развитието й, базирани на опит и анализ на ситуацията. Това обаче не изключва вие самите да имате познания в областта.

Google+ Comments