Счетоводството е езикът на бизнеса

Не един и двама души са ме питали какво представлява счетоводството. Мога да им обяснявам с часове, мога да им цитирам Закона за счетоводството у нас и какво ли още не, но понякога знам, че усилията ми биха останали без какъвто и да е резултат. За хора, които не са имали дори и бегъл досег с вида на моята работа или не са посещавали дори един час лекция по тази дисциплина, счетоводната материя е непозната и често неразбираема.

На тях препоръчвам да изгледат това клипче. Макар да е на английски и законите ни да са различни, ще видите поне принципа на работа. То ясно визуализира, че счетоводството всъщност е езикът, на който говори бизнеса.

 

Google+ Comments