Счетоводство в гимназията

Accounting-students-may-b-007Има няколко икономически гимназии в страната ни и, ако не се лъжа, във всяка от тях се изучава счетоводството било като специалност, било като дисциплина в определен клас.

Наскоро се запознах с едно момиче, което е учило именно в така гимназия и още от Х клас й се е наложило да се сблъска с тази специфична област. След като си поговорих с девойката известно време, се замислих до колко е удачно да занимаваме децата още в училище с нашите главоблъсканици.

Да учиш не само какво е дебит и кредит, но и как с съставя оборотна ведомост, месечен и годишен баланс, как се осчетоводява производство и покупка на служебен автомобил… и заедно с тях да те изпитват по химия, матетика география, литература и всички останали (не)редовно дисциплини. Не им е лесно, както изглежда, на децата в подобни гимназии, но е факт, че в ранна възраст научават неща, за които много хора цял живот остават невежи. Придобиват знания, които могат да им помогнат в по-нататъшната ориентация в живота.

“За всеки влак си има пътник”, са казали мъдрите хора. А за учениците, изучаващи счетоводство, влакът е доста специален. Но ако не друго, поне няма да имат проблем да се пренасочат в друга посока веднага след матурата. Ще знаят, че тазо област на работа или е, или не е за тях.

 

Google+ Comments