Счетоводни правила

Счетоводството, както казваше една възрастна преподавателка, въобще не е сложно – стига да го разбираш. Та и както във всяка една сфера и там си има определени правила, които не само специалистите трябва да спазват, но и юридическите лица. За да може всичко да е изрядно пред закона, разбира се.

Няма да навлизам във всички специфични неща на счетоводството, а ще разгледам един особен въпрос, който възникна с появата на новият вид заетост. Говоря именно за така наречените “свободни професии” или фрийлансърство.

 

Проблемът възниква там, че обикновено хората, които упражняват този тип заетост получават доходите си от чуждестранни икономики. Най-вече САЩ, Англия или Германия. Платформите, чрез които си намират работа и контактуват с клиентите имат определена удръжка за ДДС, но данъците, които трябва да се платят според българското законодателство, както и осигуровките са съвсем друг въпрос.

В България нещата седят по следния начин – регистрирате се като самоосигуряващо се лице. Взимате си БУЛСТАТ номер. Подавате си всички необходими документи пред НАП и всяка година започвате да си подавате данъчната декларация, в която трябва да вписвате приходите си и съответно да ви бъдат удържани сумите за осигуровки и данъци.

Ако решите обаче да си разкриете фирма, е напълно задължително да разкриете нова банкова сметка, която да се води на името на фирмата. Това е необходимо, защото ако разплащате личните си разходи през фирмената сметка, има опасност да не можете да осчетоводите всеки един от тях.

Разбира се, не е необходимо да разбирате от тези неща, а да потърсите компетентна помощ от професионалистите.

 

Google+ Comments