Счетоводителят – враг мой, другар мой

В холивудските продукции често сме гледали как счетоводителите са онези “злокобни” същества, които се опитват да въртят всякакви далавери, за да могат да присвоят по незаконен начин значителни суми пари и да забогатеят на гърба на другите хора. И често това, което е показано във филмите е преекспонираната действителност, от която са почерпили вдъхновението си.

Сега ще споделя с вас някои от най-честите и популярни счетоводни измами, станали известни през годините.

На първо място е неправилното признаване или непризнаването на даден актив за разход. Това се получава когато дадено перо вместо да се заведе като дълготраен актив, директно се признава като разход в пълен размер. Това води до подценяване на облагаемият финансов резултат. Така, вместо да се намали облагаемата печалба само с размера на амортизацията, която се полага за периода, тя се намалява с цялата стойност.

Следващата популярна счетоводна измама е подценяването или надценяването на активи и пасиви. За тази схема зависят целите на измамника, но като цяло крайният резултат е фиктивни печалби или ниска облагаема печалба и плащане на по-ниски данъци.

Използването на по-бързи методи на амортизация водят до бързото амортизиране на дълготрайни активи, съответно до по-скорошното използване на стойността им за разход.

Фиктивни записвания. Целенасочено се правят грешни счетоводни записвания.

Със сигурност “триковете”, за да бъде измамената данъчна система на държавите, са много повече. А също така и да се придобие по-голяма печалба, което всъщност е и основната цел на всеки един, тръгнал по този криволичещ и незаконен път. Но по-големият процент от хората, които упражняват тази професия се подчиняват на правилата, законите и интересите на клиентите си. Ето защо е хубаво да се доверяваме на специалистите, а не да се опитваме да вършим всичко сами.

Google+ Comments