Счетоводителят и новите колеги

Без значение каква е фирмата ви – малка, голяма и дори микро – винаги ще ви се налага да наемате нови служители. Всичко се случва. Може ми някой ще напусне, друг е възможно вие да сте уволнили, някоя колежка вероятно е излязла в майчинство или фирмата ви се развива и имате нужда от нови попълнения на екипа. Каквато и да е причината (а аз пожелавам на всички да става дума за последната), най-вероятно не бихте наели някого без да е минал през интервю за работа и да сте го опознали поне малко.

Всеки работодател си има своите техники и стратегии как да протече подобно събеседване. Едни задават кратки и ясни въпроси, които предполагат лаконични отговори. Други предпочитат да търсят по-подробна информация. Има такива, които винаги задават логически задачи, за да проверят начина на мислене на човека срещу тях. Или пък друг вид задачи, за да проверят професионалната им компетенция, която твърдят, че притежават.

Въпросът ми в случая е: нужно ли е счетоводителят да присъства на това интервю за работа? Според мен, да.

ruky_pМоже би не в първоначалния подбор, за да е не губите от времето му, но когато останат няколко кандидата, между които се колебаете, тогава повикайте главния си счетоводител за съвет. Може, разбира се, да постъпите така и с няколко служители от другите отдели. Въпросът обаче е в това, че всеки във фирмата ви подобно на всеки човек има различен начина на мислене и за да сме честни, никой няма начина на мислене на счетоводителя. И това е полезно. Той ще види и ще ви каже неща, които вероятно не сте забелязали преди това. А както знаем информацията е най-важният ресурс в днешно време.

Има още една “подробност”. Новият ви колега ще има обща работа със счетоводния отдел. Дали ще става дума за фактури, стокови разписки, ведомости за заплати, осигуровки, молби за отпуска, командировъчни или нещо друго, контактът е неизбежен. И тъй като всеки знае колко е важна и отговорна работата на счетоводния отдел във всяка компания, то дайте им възможност да кажат поне кого предпочитат за бъдещ колега. Все пак няма по-успешен фактор за успех от сплотения и приятелски настроен екип, в който хората се разбират в лекота един с друг.

Google+ Comments