Регистрация по ЗДДС на всички фирми?

През известно време се прокрадва идеята за това, всички фирми да бъдат регистрирани по ЗДДС. Както знаете, за да е задължителна тази регистрация, фирмата трябва да е преминала определен праг на годишния си оборот (25 000 евро). Предлагащите това вероятно имат своите аргументи. Аз обаче ще ви изложа своето мнение, което е базирано на мненията на собствениците на редица малки фирми, с които работя, към момента нерегистрирани по ДДС. Те също имат своите аргументи, само че против тази мярка, които аз напълно подкрепям, и сега ще ги изложа в най-общ вид. Първият им много сериозен по време на финансова криза аргумент е, че счетоводното обслужване на фирми, регистрирани по ЗДДС, е два-три пъти по-скъпо, отколкото това на фирми, които не са регистрирани. Вторият им аргумент е, че обикновено при регистрираните по закона фирми контролът от страна на данъчните служби е доста по-сериозен и във връзка с това процентът на установените и санкционирани с глоби нарушения. Което, популярно казано, ще рече – още повече разходи за фирмите от и без това отънелия им бюджет. Което съвсем логично ще доведе до фалити на фирми или пък до фиктивно прекратяване на дейността им и преминаване към сивия сектор. Като резултат – нищо хубаво – повишена безработица и намалени притоци към държавния бюджет, който и без това се задъхва. Пък и ако трябва да си говорим истината, всеки, който се занимава със счетоводство, знае, че НАП не разполага с необходимия човешки ресурс, за да обезпечи контрола и обслужването на такъв брой фирми, регистрирани по ЗДДС.

 

Google+ Comments