Печати за оформяне на трудова книжка

Здравейте! Днес ще ви запозная с видовете печати, които трябва да има всяка една фирма, за да бъдат оформяни трудовите книжки на служителите при установяване на трудови отношения с фирмата, както и при прекратяването им.

Първият печат е така нареченият печат ПОСТЪПИЛ. Той се поставя в трудовата книжка на служителя в деня на постъпването му на работа, а на него са изписани пълното име на фирмата работодател, видът на дружеството, както и седалището, и на следващ ред – датата, на която служителят е постъпил на работа.

Другият печат е НАПУСНАЛ – при него също се изписват всички данни на фирмата работодател, само че той се полага в трудовата книжка, когато служителят прекратява трудовия си стаж във фирмата, и се отбелязва датата, на която се случва това.

Третият необходим печат е така нареченият ПРОСЛУЖЕНО ВРЕМЕ. Този печат също съдържа задължителните атрибути, като име на фирмата, вид на дружеството и седалище, и наред с тях цифром и словом се отбелязва прослуженото време във фирмата – години, месеци и дни. На последния ред задължително има полета, в които полагат подписи счетоводителят, изготвил справката, както и управителят или директорът на фирмата.

И четвъртият печат е печатът с текст: Осигурителният стаж е / не е равен на зачетения трудов стаж. И на последния ред отново има полета с подписите на управител и счетоводител. Това, което трябва да се знае, че освен всички печати, които изредих, при заверка на трудова книжка абсолютно задължително трябва да бъде поставен и официалният фирмен печат. Надявам се да съм била полезна. За улеснение прилагам и графични модели за печатите за оформяне на трудовите книжки.

Google+ Comments