Осигуряване върху по-нисък доход

Ако някой счетоводител ви каже, че няма сред своите клиенти такива фирми, които осигуряват работниците си върху възможно най-ниските, допустими от закона, суми, а реално плащат по-високи заплати, ще ви излъже. Това е масова практика сред фирмите и стана още по-масова с идването на финансовата криза. Факт е, че от това страда държавният бюджет, но също така неоспорим факт е, че в условията на криза осигурителната тежест идва прекомерна за работодателите. Чуват се напоследък гласове за това, че неплащането на осигуровки от работодателите в реалния размер трябва да се криминализира. Като оставим на страна факта, че точно това деяние е трудно доказуемо, нека да видим до какво реално биха довели подобни законови промени? Съвсем просто е – до намаляване на крайното възнаграждение на работника. Защо? Всеки счетоводител знае, че и най-дребния работодател има ясен разчет за това, каква сума може да си позволи като разход за определено работно място. Сума, в която са включени и реалните пари, които получава работникът, и парите, които работодателят плаща за осигуровки. Простата аритметика сочи, че ако работодател, поставен под угрозата да лежи в затвора заради укритите осигуровки, започне да ги плаща в реален размер, той ще вземе парите за повишените разходи по здравно и социално осигуряване от общата сума, която е предвидил като разход за работника. Или това означава, че в настоящия момент, когато работодателите нямат никакъв ресурс за увеличаване на разходите си в тази посока, криминализирането на укриване на част от осигуровките означава само едно – намаляване на заплатите на работниците.

Google+ Comments