Някои основни счетоводни понятия

Здравейте и добре дошли в блога ми. Днес ще посветя няколко минути на основните счетоводни понятия, защото вярвам, че всеки човек трябва да притежава макар и минимална обща счетоводна култура. Нещата, които ще кажа, най-вероятно са известни на специалистите, затова ще се радвам, ако те допълнят списъка ми със свои предложения чрез опцията за коментар. За всички останали ще се радвам, ако постът ми бъде полезен.

Accounting-Terminology-for-Entrepreneurs-B-CЗС или ЗСч в нашата сфера обикновено означава Закон за счетоводството и ако искате може да му хвърлите едно око поне отгоре-отгоре. Не е най-интересното четиво, но обогатява общата култура.

Актив – това е ресурс, който фирмата притежава и може да очаква бъдеща печалба от него. ДМА е абревиатура от дълготрайни материални активи, ДНА от дълготрайни нематериални активи, а КМА са краткотрайни материални активи. Възможно е да срещнете и абревиатурата ФА, което да означава финансови активи.

Пасив – това е такова задължение на предприятието, което произтича от минали събития, води до изтичане на ресурси, но погасяването му носи икономическа изгода. Пасивите са два основни вида – дългосрочни и краткосрочни в зависимост от това дали се погасяват в рамките на една година или повече.

Собственият капитал е числовото изражение на разликата между активите и пасивите и може да го срещнете като СК.

ОПР  е съкращение от Отчет за приходите и разходите и го споменавам, за да не се чудите какво означава, ако чуете счетоводителят ви да го използва като термин.

Едностранно и двустранно счетоводство са двата основни принципа на осчетоводяване, като едностранното се използва само от малки предприятия, еднолични търговци. Вашето най-вероятно е двустранно

Google+ Comments