Нуждае ли се фирмата ми от счетоводител?

Независимо дали сте самоосигуряващо се лице или сте дребен предприемач, въпросът възниква от самото начало: мога ли сам да поема счетоводството на фирмата ми? Или да се свържа с професионалист и да понеса разходите?

Нека да разберем заедно каква информация трябва да имате предвид, за да вземете решение.

С какви задачи се характеризира счетоводството?

Независимо кой поема управлението на счетоводството на компанията, – вие или счетоводител/консултант – сред документите, които следва да се вредят под контрол се нареждат сметките, изходящите фактури, изпращани на клиенти, банкови съгласувания, регистрации, разписки и файлове с документи и много други.

Тези задачи са това, което ще ви позволи да спазвате всички данъчни и счетоводни задължения, като тримесечни данъчни декларации или ДДС, застраховка за социално осигуряване, корпоративен данък или представяне на годишни отчети.

Разлики в управлението на счетоводството

Счетоводството може да бъде много сложна задача, която изисква да имате необходимите знания, за да вършите задълженията си правилно и в рамките на закона.
Ако сте лично ангажирани в счетоводството, имате цялостна визия и познания за бизнеса. Имате необходимата информация бързо и няма нужда да изпращате данните и документите на счетоводителя или консултанта.

От друга страна обаче работата с счетоводител или данъчен консултант може да има много предимства. Счетоводителят или данъчният консултант проверява дали няма пропуски в сметките и дали цялата информация и документи са правилно и изчерпателно записани. Въз основа на тези данни съветникът може да ви помогне, като разработва отчети и изпълнява вашите данъчни задължения навреме. В допълнение, чрез аутсорсинг на счетоводството спестявате време, което може да бъде отделено за развитието на основния ви бизнес.

Работа със счетоводен консултант

Данъчния консултант е съветник – част от работата му е да ви съветва. Счетоводните данни могат да се използват за анализ и контрол на бизнеса. Още по-важно – те могат да се използват за налагане на всички данъчни облекчения, разрешени от закона, така че работата с експерт ще ви спести пари, които могат да бъдат използвани за ръководене на бизнеса. В допълнение, специалистът може да ви информира за областите на компанията, които според статистиката на продажбите и развитието на разходите са по-рентабилни и трябва да се разработват или експлоатират повече. Този съвет може да помогне на компанията да постигне възможно най-високи ползи, възможно най-скоро.

Google+ Comments