Нормирани работни часове и почивки

work-hours-lrgКато счетоводител съм имала досег с различни работодатели, които управляват и различни по характер фирми. В тази връзка, предполагам, че и на вас ви е известно, че политиката за работното време е различна във всяка компания и е добре да се запознаете с нея преди да започнете работа там, за да прецените дали ви устройва. Има някои правила обаче, които е хубаво да се спазват, за да бъде всичко законно и изрядно.

Съгласно чл.136 от Кодекса на труда в България нормираното работно време у нас е по 8 часа на ден, което се равнява на 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица. Има условия, при които работният ден може да бъде удължен максимум до 10 часа, като допълнителните часове се компенсират след това. Моят съвет обаче е да не тръгвате в тази насока, а да се придържате към 8-часовия работен ден, както си е нормално.

Важно уточнение в случая е, че обедната и други почивки, които взимате, не влизат в тези 8 часа, а се смятат отделно. Съгласно чл. 151 отново от Кодекса на труда работният ден се прекъсва минимум веднъж на ден, за да вземе служителят полагащата му се обедна почивка, като тя не може да бъде по-малка от 30 мин. Има фирми, които отпускат на служителите си по 1 час почивка, докато при други почивките се вземат съответно по 30 мин. на обяд и два пъти по 15 мин. през останалото време от деня, а може и без двете 15-минутни. Оттук идват и разминаванията за края на работния ден в различните компании. Ако започнете работа в 8.00, можете да приключите работния си ден още в 16.30, а ако го започнете към 10.00, може да ви се наложи да останете дори до 19.00 ч.

За хората, които работят на смени, искам да вмъкна и следното уточнение. Съгласно чл.152 от Кодекса на труда ви се полагат 12 часа непрекъсната междудневна почивка. Спокойно можете да надигнете глас, ако усетите, че това ви право не е спазено.

Google+ Comments