Мениджъри, пазете главния си счетоводител!

Опровергайте ме, ако искате, но твърдя следното: В една фирма най-важните хора са нейният управител и главният й счетоводител.

Защо? Бързам да се обоснова…

Започвам от мениджъра, който не е задължително да бъде и собственик на компанията. Необходимо е да бъде умел предприемач, добър лидер и да знае как да управлява фирмата. Той е примерът, който служители да следват. Ако закъснява за работа, ако постоянно си клати краката и само дава заповеди без да следи за тяхното изпълнение, защо си мислите, че служителите му няма да са същите? Дори да не са, пак ще са по-малко мотивирани, ако шефът им не е по-амбициран за успех. Той е този, който да потупва по рамото успелите, но и да скастря провинилите се. От него зависи правилното анализиране и планиране, а без тези два процеса – нищо не би вървяло успешно и прогресивно.

accounterГлавният счетоводител. Незаменим е за всяка фирма. Вярно е, че самият той като човек може да е малко асоциален и затворен, но владее “изкуството” да работи с документи и да ги манипулира. Счетоводителят може да ви изкара каквато поискате справка за разходите, за персонала, за доставките. Той е наясно с всичко, което си случва в тази фирма – какъв е оборотът й, колко е капиталът й, човешкият ресурс, разходите… Какви са доставните цени на стоките, които внасяте? Какви са отстъпките, които давате? Счетоводителят разполага с данни за всичките ви клиенти и доставчици! Сега разбирате ли до колко голям обем от информация има достъп вашият главен счетоводител? Нима не сте го осъзнавали до сега?

Мениджъри, пазете тези хора колкото можете по-близо до себе си! Възможно е те да разполагат с дори повече информация, отколкото вие самите. Нали не ви се иска да изпуснете толкова ценен кадър, защото той ще отнесе знанията със себе си и ще ги приложи някъде другаде. А след това вие ще трябва да обучавате нов човек за свободната позиция. Това ще ви коства не само време и ресурси – ще загубите един ценен източник на ноу-хау.

Google+ Comments