Конкурентни предимства

Технологичният напредък е основен двигател за изграждане на конкурентноспособна и динамична икономика. В съвременните условия пътят е създаването на нов бизнес до налагането му на пазара е все по-кратък, Досега въвеждането на една иновация е отнемало достатъчно дълго време, за да позволи конкурентни фирми да я внедрят преди налагащата я фирма да извоюва голямо конкурентно предимство. Съвременното развитие на иновациите променя механизмите на бизнеса. Появява се нов пазарен феномен – потребителска стойност на бизнеса започва да зависи пряко от броя на потребителите на всеки бизнес. Пример за това е фейсбук, който трудно може да бъде конкуриран от нови подобни продукти, притежаващи същата или дори по-добра функционалност. Иновациите предопределят успеха на всяка фирма.

На фона на тези динамично развиващи се процеси много от съществуващите знание се обезценяват. Още през следващите десетина години някои от съществуващите професии ще изчезнат и ще се появят нови. Това развитие изисква цялостен комплексен подход, който съдържа три важни елемента – качествено образование, управление на таланта и благоприятна икономическа среда.

Google+ Comments