Колективната отговорност в държавата

Когато чуем някой да изисква от държавата това или онова, често си задаваме въпроса, дали наистина тези хора си мислят, че държавата е физическо лице, което може да задоволи техните желания. Всъщност не са много далеч от истината. Държавата е съвкупност от физически лица. А именно всички, които имат даденото гражданство, работят и имат право да гласуват.

На практика се получава един затворен кръг с взаимности. За да функционира правилно една държава или въобще да съществува една държава, то тя трябва да има своите граждани, които да работят, плащат данъци и потребяват в тази държава. За да могат да работят, те трябва да има къде, а работните места зависят от инвестициите. Инвестициите зависят от потреблението и условията, които ще има фирмата ако упражнява своята дейност на територията на тази държава. И от много други фактори, но те не са предмет на разглеждане днес.

Когато всеки един пълноправен член на дадената държава, спазва и изпълнява своите задължения, то би трябвало да получава определени блага от страна на държавните институции. Тук идва и проблема с българската държава, когато голяма част от гражданите се опитват да се освободят (естествено по незаконен начин) от задълженията си към нея, то и услугите и благата, които би трябвало да получат, а и не само те, са със значително занижено качество.

Един голям процент от хората въобще не осъзнават, че колективната отговорност за функционирането на една държава е единственото нещо, което движи развитието й или нейния застой. На практика всеки член на едно общество трябва да осъзнава своята роля в него – какви права и задължения има. И когато тези, които са издигнати на съответните постове, за да движат публичните средства, започнат да злоупотребяват с положението – обществото има властта да ги контролира.

Разбира се обрисуваната картина е утопия на демократична държава, която надали съществува някъде по света. Да, съществуват по-напреднали и по-изостанали демокрации, но практиката показва, че навсякъде по света, където съществува демократичен модел на управление всъщност съществува управление на малцинството над мнозинството, посредством олигархични общества.

Google+ Comments