Орлин Алексиев

Как се финансират здравните заведения?

Темата за здравеопазването и състоянието на здравната система в страната от години стои на дневен ред, управниците се опитват да я подобрят и да осигурят на пациентите по-добро обслужване с по-добра апаратура и помещения.

Основен източник за финансиране на болниците са договорите с НЗОК, по клинични пътеки, и договорите със съответните общини за лечебни дейности. По стандарти, определени от Министерството на здравеопазването, с договор за субсидия от общината, се финансират диспансерите.

По данни, предоставени от председателя на Съвета за управление на Специализирания общински приватизационен фонд Орлин Алексиев, на територията на гр. София функционират 4 общински многопрофилни болници за активно лечение, 2 специализирани акушеро-гинекологични болници за активно лечение, 4 болници за долекуване, рехабилитация и продължително лечение и 4 диспансера.

 

Капиталовите разходи и текущите ремонти не са предвидени в стойността на клиничните пътеки. А в Националните рамкови договори се залагат изисквания за работа по клинични пътеки – минимум медицинско оборудване за осъществяване на лечебната дейност. Предвид изискванията за санитарно-хигиенно състояние на помещенията е задължително да бъдат заделяни средства за основни ремонти и доставка на медицинска техника и оборудване, съгласно утвърдените от Министерството на здравеопазването критерии и показатели. Същевременно за работещите в София лечебни заведения, с държавно и частно участие, е необходимо добро оборудване за постигане на адекватно и съвременно лечение, поясни Орлин Алексиев.

Ето защо Столична община, чрез средства от Специализирания общински приватизационен фонд, подпомага финансово обектите на градското здравеопазване. За периода 2015 г. – 2018 г. са финансирани 41 обекта в системата на столичното здравеопазване, на обща стойност над 8,9 млн. лева. От тези средства с близо 1,2 млн. лева е закупена апаратура, друго медицинско оборудване за 5,8 млн. лева, както и са дадени 1,86 млн. лева за строително монтажни работи, допълни Орлин Алексиев.

Специализираният общински приватизационен фонд е основан през 1994-а година и има за цел да акумулира средствата, които са постъпили след продажба на общинско имущество. Тези средства се инвестират в проекти и програми на Столична община и Столичния общински съвет, които целят подобряването на облика на града, както и осигуряването на безопасен и спокоен живот на гражданите на столицата. Оперативно Фондът се управлява от Съвет за управление, съставен от 14 души, с председател Орлин Алексиев.

Google+ Comments