Как да проверя здравноосигурителния си статус?

Защо е необходимо да сме здравно осигурени? Целта на този вид осигуряване е да можем да получим достъп до лечение при болест или трудова злополука. Самите вноски биват два вида – задължителни и доброволни. Независимо дали сме осигурени на минимален или на максимален осигурителен доход, получаваме достъп до еднакъв пакет от медицински услуги.

Как можем да проверим дали сме здравноосигурени и дали не са прекъснати здравноосигурителните ни права? Това може да стане вече по 3 начина. Първият е като отидем до офис и териториална дирекция на Националната агенция за приходите (НАП). Вторият е като звъннем на посочен телефон в електронната страница на НАП. Третият е от сайта на НАП, Е-услуги. От май месец 2018 година при проверка на здравния си статус, освен ЕГН вече се въвежда и втори идентификатор – датата, месеца и годината на раждане. Допълнителното въвеждане се налага поради прилагане на Регламент на Европейския парламент и на Съвета, свързан със защита и обработване на личните данни.

Здравноосигурителните права се губят, ако сме пропуснали да направим три вноски в рамките на 3 г. За да се възстановят е нужно да се платят всички задължения към здравното осигуряване за последните 5 г. За избягване на проблеми при нужда от медицинска помощ следете здравния си статус редовно.

Google+ Comments