Изпитателен срок за нов служител

Всеки от нас е бил с изпитателен срок в началото на работната си служба във всяка фирма, в която е постъпвал някога. И тъй като е често обсъждана тема на разговор сред хората, сменили фирмата си работодател, реших да изясня някои неща по темата.

Всеки работодател има право да подпише договор със срок на изпитване с нов служител. Срокът може да е в период максимум от шест месеца или по-кратък, но не и по-дълъг от този. Изпитателният срок цели да се тестват уменията, квалификациите и работоспособността на дадения човек. Освен това изпитателният срок е достатъчно дълъг, за да се провери и до колко новият колега се сработва с останалите хора във фирмата.

filling out employment agreementОбикновено трудовите договори с изпитателен срок се продължават автоматично след изтичане на шестте месеца или посоченият друг срок. Сключват се в полза или на работодателя, или в полза на служителя, а ако не е упомената подобна информация, се счита, че са в полза и на двамата. В зависимост от това и двете страни имат различни права и задължения, така че е добре да погледнете тази точка в договора си преди да подпишете. Ако той е във ваша полза, имате право да напуснете без предизвестие във всеки един момент на срока на изпитване. Ако обаче е в полза на работодателя, то той може да да ви освободи по всяко време (в границите на изпитателния срок) без да ви дава обяснения. А ако вие желаете да напуснете, то за вас важи условието за едномесечно предизвестие и освен това дължите обезщетение за остатъчния период преди изтичането на изпитателния срок.

В една фирма, при един работодател може да ви бъде назначен изпитателен срок само веднъж. Възможно е обаче при преназначаване в същата компания, но на друга длъжност с други задължения и отговорности да бъде определен нов изпитателен срок. Подобни действия от страна на работодателя обаче може да създадат напрежения в работната среда и чувство за несигурност у служителите.

За повече информация по темата можете да погледнете Кодекса на труда, чл. 70 и чл. 71.

Google+ Comments