Индустрията, която превръща бъдещето в настояще

Технологиите се развиват твърде динамично, сменят се концепции, светът става дигитален, умен и свързан. И добрата новина е, че този сектор в България е в крак с промените, той се развива динамично и се характеризира със зрялост и растеж.

Създава най-висока добавена стойност, експортно ориентиран е и е висок генератор на работни места, които изискват висока квалификация. Като по всичко личи и през тази година секторът ще допринася за увеличаване на БВП на страната. Константната част е в ИКТ сектора е постоянната промяна на технологиите, а това изисква ново качество на образованието.

Езикът на числата

Растежът на повечето компании продължава, като постепенно се повишава и броят на заетите. Няма точни данни, това стана ясно на Шестата кръгла годишнина. Платените данъци и осигуровки се изчисляват  на над 300 милиона лева софтуерна индустрия и близо 200  милиона лева от аутсорсинг компаниите. Този бизнес дава възможност хората, които работят в него, да имат висок стандарт на живот, съпоставим с този в държави като Германия, Великобритания и САЩ.

Дигитален хъб

Данните за развитието на българската икономика през последното десетилетие показват ясно, че тя следва световната тенденция на дигитализация на бизнес отношенията. Теодор Седларски усилено лансира идеята за превръщането на България в дигитален хъб на Балканите. Според него България е изключително разпознаваема ИТ дестинация в чужбина, която със своите традиции и успехи в сектора се е наложила като предпочитано място за стартъп общности.

Източник сп. Икономика

Google+ Comments