ЕОС Матрикс – утвърден експерт в управлението на вземания

Просрочените вземания са непредвидима спънка, която коства на бизнесите печалби и възможности за развитие. ЕОС Груп – международна колекторска фирма с над 30-годишен опит в събирането и управленията на вземания – следи тенденциите за плащане в европейските страни чрез ежегодното си проучване „Навици на плащане в Европа“, както и причините за възникването им и последиците от тях.

Резултатите от тазгодишното проучване показват, че несъбраните задължения представляват заплаха за съществуването на 24% от българските компании, на фона на едва 15% от компаниите в Европа като цяло. Като нежелани последици от несъбраните вземания са намаляването на броя работни места (27%), повишаване на цените (25%) и спад на инвестициите (28%). За 58% от фирмите в България, просрочените плащания водят до намалени печалби, а за 48% – до недостиг на ликвидност.

Основна пречка в събирането на просрочени вземания е факторът време. Пренасочвайки вниманието на свои вътрешни отдели от основната дейност на компанията към контакти с просрочили лица, компаниите губят ценно време и ресурси.

48% от бизнесите в България намират изход от тази ситуация с помощта на колекторски агенции. Компании като ЕОС Груп помагат на фирмите да се предпазят от проблемите, произтичащи от просрочените плащания, като се заемат изцяло с процеса по тяхното събиране. ЕОС работи в България от 2002 г. чрез две дъщерни дружества ЕОС Матрикс и ЕОС Сървисис. Дългогодишният им опит, комбиниран с подход базиран на международно ноу-хау, ги прави експерти в сферата на възстановяване на просрочени плащания.

Професионалистите на ЕОС разглеждат всеки случай на просрочено задължение индивидуално, като се стремят да намерят приемливо решение и за двете страни – длъжника и кредитора. Анализират финансовата ситуация на просрочилия клиент и изготвят подходящ план за изплащане. Всичко това се извършва за възможно най-кратък период, тъй като по-старите вземания са по-трудни за събиране. Основен фокус през този процес е да се възвърне дължимата сума и да се запазят добрите бизнес отношения между страните.

С възстановените средства, фирмите могат да покрият собствените си задължения и да инвестират в по-нататъшното развитие на бизнеса си. За 51% от тях, това включва създаване на нови работни места, а за 43% – пазарно разрастване.

Google+ Comments