Да поговорим за погасителна давност

debt-hint-it-s-more1Погасителната давност е определен срок в закона, през който кредиторът не предприема действия, за да събере принудително дължимите от вас суми.  Когато този срок изтече, вашият кредитор не може да потърси от вас това задължение чрез принудително изпълнение, а вие сте в правото си да откажете да го заплатите. Това значи, че след изтичане на периода вие не сте длъжни да му плащате, а той няма правото да изисква сумата по принудителен ред. Вие все още дължите сумата, но кредиторът може да я получи само ако вие доброволно му я дадете, без да намесва съответните органи.

Когато изтече срок от 3 години от датата за плащане на задължението, то не може да се събере принудително, ако се отнася за обезщетения и неустойки по договор, възнаграждения за труд или плащане на сметки за ток, вода, наем, кабелна или интернет. За всички останали случаи, в които законът не предвижда друго, този срок е 5 години.

При условие, че кредиторът е завел дело и по съдебен ред изисква дължимото, вие или вашият адвокат трябва да следите за изтичане на давността, за да може да се позовете на нея. Ако не се позовете на изтекла давност, съдът ще ви осъди за заплатите съответната сума, въпреки че е можело да възразите. Ако ви осъдят, започва да тече нова давност от 5 години. С изтичане на този срок задължението ви ще се погаси по давност.

Google+ Comments