Броиш до 49 и връщаш назад

Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) в България гласи, че всяко предприятие, което регистрира по-ниски приходи от 50 000 на месец, има право да не се регистрира по ДДС. Тези текстове са благоприятствали редица “измамни” схеми на собствениците, които всъщност не са реална измама, защото законът го позволява.

На практика схемата е много проста и голяма част от средните предприятия в България се възползват от нея, за да не плащат данъци. Регистрира се основната фирма, която има определен предмет на дейност. След време, когато фирмата започне да бележи стабилни приходи се регистрират още няколко фиктивни фирми с подобна предмет на дейност, към която да бъдат прехвърлени прихода, ако случайно оборотът на фирмата достига или надвишава заветните 50 000 лева на месец.

След като се прехвърлят тези средства от едната към другата фирма, чисто от счетоводна гледна точка няма причина тази фирма да бъде регистрирана по ДДС, защото не генерира такъв минимален приход, какъвто е задала държавата в този закон.

Това е стабилна практика, която е нещо като публична тайна, но законодателите още не са намерили механизъм, чрез който да могат да ограничат тази порочна практика, която ощетява държавата с милиони левове и то най-вероятно на месец. Разбира се за това няма как да сме напълно сигурни и можем само да спекулираме, но нека си представим, че ние сме едни собственици на среден бизнес, който генерира доход на месец от около 100 000 лева. Чисто математически, това означава, че ще бъдем принудени да плащаме на държавата всеки месец по 20 000 лева, които можем да вложим в заплати на служителите, освежаване на техническата база или за ново ламборджини със затоплящи се седалки.

Последно време се обсъждат промени в ЗДДС като се предлага разпоредбата за регистрация по ДДС, с която данъчно задължените лица се задължават да подадат заявление за регистрация в 7-дневен срок от датата, на която, въз основа на обема и характера на извършваната дейност, може да направи обосновано предположение, че ще достигнат облагаем оборот от 50 000 лева или повече в рамките на текущия и следващия месец. Предложението има за цел да противодейства на лицата, които избягват регистрация по ЗДДС при извършване на облагаема дейност за определен период от годината (осъществяване на дейност в сезонни обекти в рамките на 2-3 месеца годишно), което налага и намаляването на срока за подаване на заявление за регистрация от 14 на 7 дни.

Google+ Comments