Бременност и майчинство

pregnancyТова определено са две доста коментирани теми, особено за жени, за които настъпва първа бременност. Събитието е едно от щастливите в живота и всяка бъдеща майка, във вълнението си, не се замисля, че първото, което трябва да направи, е да помисли за прекратяване на професионалните си взаимоотношения във фирмата, в която работи.

Като цяло служебните ангажименти се прекратяват 45 дни преди термина, но много малко жени спазват това, тъй като състоянието има особености и по лекарска препоръка майчинството може да започне и в началото на третото тримесечие. Като цяло състоянието е под официалната закрила на държавата. За майката се осигурява платен отпуск преди и след раждането – до 410 календарни дни за всяко нейно дете.

По правило 45 дни се ползват преди раждането, а останалите 365 – след това. Ако детето се роди преди изтичането на 45-те дни, останалите се зачисляват към дните след раждането. Ако майката излезе в отпуск по-рано от 45 дни, взетите се приспадат от общите.

Паричното обезщетение за майчинство е уредено в глава четвърта “Обезщетения”, раздел II “Обезщетения за майчинство” и раздел ІV “Отпускане и изчисляване на паричните обезщетения и помощи” от Кодекса за социално осигуряване, както и в Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване. Там можете да намерите допълнителна информация, както и в сайта на НСИ.

Както ще видите, помощите за бременността са в размер на 90 % от средното дневно брутно трудово възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху който жената е внесла осигурителни вноски. С други думи това е разпределената заплата за 30 работни дни. Oбщият размер на дневното парично обезщетение не може да бъде по-малък от минималната дневна работна заплата, установена за страната, която от началото на 2014 г. е 340,00 лв. Ако жената е самоосигуряващо се лице, изчисленията се правят на база внесените осигурителни вноски за общо заболяване и майчинство за периода от последните 18 календарни месеца. Тези средства се изплащат не от работодателя, а от НОИ, така че е добре всяка самоосигуряваща се да не пропуска това свое задължение.

 Преди време ми зададоха интересен въпрос. Смятам, че ще е полезно да го споделя тук. Служителка на фирма, подала молба за напускане с едномесечно предизвестие, разбрала, че е бременна. Интересуваше се дали има право да остане във фирмата, където да ползва майчинство. Моят отговор: ако молбата й за освобождаване е вече подписаната и подадена в счетоводния отдел – няма никакво законово основание и не може да разчита на правна закрила. Би могла единствено с разговор с работодателя си да се договори за евентуални отстъпки. Това, разбира се, зависи от фирмените й отношения и от подкрепилите молбата й за освобождаване мотиви за напускане.

Google+ Comments