Борбата между малки и големи

competitionМалките счетоводни фирми са поставени в среда на силна конкуренция. За да изкласят на този наситен пазар те трябва да предлагат услугите си на конкурентни цени, за да просъществуват. При това положение на тях ще им бъде трудно да се разраснат. Проблемът с привличане на нови клиенти също е на дневен ред. Ако говорим за качествени клиенти задачата става още по-трудна, защото те трябва да имат причина или стимул да се откажат от предишната си счетоводна фирма.

Голяма част от малките фирми на счетоводния пазар не полагат маркетингови усилия за привличане на клиенти, а разчитат те сами да дойдат при тях или на препоръки. Липсва добре разработена стратегия за намиране на клиенти. Към това добавяме и  трудността да ги накараш да се откажат от досегашния си представител на счетоводни услуги, от който са доволни.

Свалянето на цената е добре изпитан подход, но това може да се асоциира и с по-ниско качество на счетоводните услуги и да отблъсне сериозните и крупни клиенти, които разчитат на коректно водене на тяхното счетоводство.

Набирането на качествени професионалисти в областта на счетоводството също се оказва трудно за малките фирми. Те се конкурират с големите на пазара на труда, но не могат да предоставят на бъдещите си служители социалните придобивки, каквито една голяма фирма може, поради липсата на достатъчно ресурси за това. Задържането на вече наети кадри също се оказва проблемно.

Google+ Comments