Яник Мекушин

Яник Мекушин управлява Балкан Груп ЕООД.  Той сподели най-важните си мисли, които е научил за бизнеса. Лидерът в бизнеса е този, който вдъхновява и превръща визията в действителност. Днес бизнесът […]