Posts Tagged ‘бъдещето на счетоводството’

PostHeaderIcon За да станем добри счетоводители

Счетоводството е специфична наука, която има своите особености, като всяка една друга сфера. За да бъдете успешен счетоводител обаче е необходимо да следите постоянно съвременните тенденции и да се развивате заедно с тях. Оставяме на страна непрекъснатата промяна на законите, която е част от ежедневните задължения на всеки счетоводител. Тайната на успеха в сферата се [...]

PostHeaderIcon Осчетоводяване на ремонт. Ами сега?

Ромонтните и поправителните дейности са едни  от най-неприятните за осчетоводяване. Особено голям риск крият за младите счетоводители, които тепърва навлизат в счетоводните дебри. Kакви въпроси могат да изникнат? Вземете хипотетичната ситуация, че ще правите ремонт в офис помещение за около 2000 лева. В рамките на тази стойност са включени дограма за един прозорец, ел. инсталация и [...]

PostHeaderIcon Как би изглеждало бъдещето на счетоводството?

Имайки предвид, че да бъдеш счетоводител в наши дни е доста желана професия, това значи, че на пазара на труда са се навъдили много такива. Това пък логично води до заключението, че един счетоводител не е незаменим. Има поне още десетина добре квалифицирани такива, които с удоволствие биха го изместили. Но съществува и един друг, [...]
Links: