Archive for the ‘Uncategorized’ Category

PostHeaderIcon Конкурентни предимства

Технологичният напредък е основен двигател за изграждане на конкурентноспособна и динамична икономика. В съвременните условия пътят е създаването на нов бизнес до налагането му на пазара е все по-кратък, Досега въвеждането на една иновация е отнемало достатъчно дълго време, за да позволи конкурентни фирми да я внедрят преди налагащата я фирма да извоюва голямо конкурентно [...]

PostHeaderIcon Индустрията, която превръща бъдещето в настояще

Технологиите се развиват твърде динамично, сменят се концепции, светът става дигитален, умен и свързан. И добрата новина е, че този сектор в България е в крак с промените, той се развива динамично и се характеризира със зрялост и растеж. Създава най-висока добавена стойност, експортно ориентиран е и е висок генератор на работни места, които изискват висока [...]

PostHeaderIcon Яник Мекушин

Яник Мекушин управлява Балкан Груп ЕООД.  Той сподели най-важните си мисли, които е научил за бизнеса. Лидерът в бизнеса е този, който вдъхновява и превръща визията в действителност. Днес бизнесът е скорост. Ако ти не стигнеш пръв целта, друг ще го направи. При мен успехът идва, когато съм толкова зает, че не ми остава време да го търся. Постижението, [...]

PostHeaderIcon Как да проверя здравноосигурителния си статус?

Защо е необходимо да сме здравно осигурени? Целта на този вид осигуряване е да можем да получим достъп до лечение при болест или трудова злополука. Самите вноски биват два вида – задължителни и доброволни. Независимо дали сме осигурени на минимален или на максимален осигурителен доход, получаваме достъп до еднакъв пакет от медицински услуги. Как можем да [...]
Links: